Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

-Πρόεδρος: Αντωνόπουλος Αλέξανδρος

Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Επιχειρησιακή Έρευνα (MSc) από το London School of Economics και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Έχει διατελέσει Δ/νων Σύμβουλος στην ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε., τη ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., ενώ κατείχε διευθυντικές θέσεις στους ομίλους Τράπεζα Probank, EFG Eurobank Ergasias και πρώην Τράπεζας Εργασίας

-Αντιπρόεδρος: Παπανίκος Ιωάννης, Συνταξιούχος Τραπεζικός

-Μέλη:

Θαλασσινάκη Ελένη, Υπάλληλος ΓΛΚ

Κιντής Κωνσταντίνος, Υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μούτος Θωμάς, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαζαχαρίου Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος Ε.Τ.Ε

 

ΟΠΑΠ

Το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμόζει μοντέλο διοίκησης διακριτών εξουσιών.

Το Δ.Σ συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Δημήτριος Αγραφιώτης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Αθανάσιος Ζυγούλης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Παναγιώτης Κολιοπάνος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Δέσποινα Λασκαρίδου του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Επαμεινώνδας Λεκέας του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Θεοφάνης Μουστακάτος του Εμμανουήλ, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Στέφανος Παντζόπουλος του Γιαννούρη, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Γρηγόριος Φελώνης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Κωνσταντίνος Φουλίδης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
11. Ευθυμία Χαλάτση του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

 

Η σύνθεση του νέου Ανώτατου Αεροπορικού Συμβούλιου

 

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι μετά τις τακτικές κρίσεις έτους 2010-2011, η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), καθορίζεται ως εξής: 

1.

Αντιπτέραρχος (Ι)

Βασίλειος Κλόκοζας

Αρχηγός ΓΕΑ

2.

Αντιπτέραρχος (Ι)

Αντώνιος Ατματζάκης

Αρχηγός Τ.Α. και Διοικητής CAOC-7

3.

Αντιπτέραρχος (Ι)

Γεώργιος Δούμου

Διοικητής ΣΕΘΑ

4.

Υποπτέραρχος (Ι)

Αντώνιος Τσαντηράκης

Διοικητής ΔΑΥ

5.

Υποπτέραρχος (Ι) 

Χρήστος Χαρίτος

Υπαρχηγός ΓΕΑ

6.

Υποπτέραρχος (Ι)

Κωνσταντίνος Πέτρουλας

Διοικητής ΔΑΕ

7.

Υποπτέραρχος (Ι)

Ηλίας Βενέτης

Επιτελάρχης Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ

8.

Υποπτέραρχος (Ι)

Αδάμ Θωμαϊδης

Διοικητής Σχολής Ικάρων

9.

Υποπτέραρχος (Ι)

Ηλίας Χριστακόπουλος

Β’ Βοηθός Επιτελάρχη Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ

10.

Υποπτέραρχος (Ι)

Φώτιος Κρεβάικας

Υπαρχηγός Τ.Α

11.

Υποπτέραρχος (Ι)

Αντώνιος Πιέρρος

Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

12.

Υποπτέραρχος (Ι)

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Επιτελάρχης ΑΤΑ 

13.

Υποπτέραρχος (Ι)

Παναγιώτης Μαμώλης

Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Δ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΑΠ

14.

Υποπτέραρχος (Ι)

Ευάγγελος Τουρνάς

Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

15.

Υποπτέραρχος (Ι)

Χρήστος Βαΐτσης

Διευθυντής Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής ΓΕΕΘΑ

16.

Υποπτέραρχος (Ι)

Κωνσταντίνος Πριόνας

Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

17.

Υποπτέραρχος(ΜΗ)

Αχιλλέας Λέλλας

Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικής Αεροπορίας 

18.

Υποπτέραρχος(ΜΗ) 

Νικόλαος Μεταλληνός

Επιτελάρχης ΔΑΥ

19.

Υποπτέραρχος (Ο) 

Ευάγγελος Λάτσιος

Διευθυντής Οικονομικού ΓΔΟΣΥ

20.

Υποπτέραρχος (ΥΙ)

Σταύρος Καβασακάλης

Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΑ

21.

Υποπτέραρχος (ΥΙ)

Στέφανος Φουρλεμαδής

Πρόεδρος ΑΑΥΕ

 

Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

 

Τα μέλη του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων είναι:

 

Τα νέα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού είναι τα εξής:

 • Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ, ως πρόεδρος , αναπληρούμενη από τον Παναγιώτη Τζίννη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΤ
 • Αντώνης Κλαδιάς , Νομικός Σύμβουλος τους Κράτους στο ΥΠΠΟΤ, αναπληρούμενος από την Αγγελική Καστανά, Πάρεδρο στο Γραφείο Νομ. Συμβούλου στο ΥΠΠΟΤ
 • Μαρία Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΤ, αναπληρούμενη από την Σταματία Χατζηνικολάου, Προϊσταμένη της Δ/νση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΤ
 • Αλέξανδρος Θεοχαρόπουλος, Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΤ, αναπληρούμενος από τον Αθανάσιο Νακάση, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης του ΥΠΠΟΤ
 • Ευγενία Γατοπούλου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας του ΥΠΠΟΤ, αναπληρούμενη από τον Δημήτρη Παλιούρα, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του ΥΠΠΟΤ.
 • Βασίλης Χανδακάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠΠΟΤ, αναπληρούμενος από την Κορνηλία Τρακοσοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠΠΟΤ
 • Μαρία Ταπανλή – Δανιά, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου του ΥΠΠΟΤ, αναπληρούμενη από τον Αθανάσιο Πέππα, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του ΥΠΠΟΤ
 • Νικόλαος Ζίας , ομότιμος καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο ΕΚΠΑ, αναπληρούμενος από τον Μιλτιάδη Παπανικολάου, καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ελισάβετ Βιντζηλαίου, πολιτικός μηχανικός , καθηγήτρια στο ΕΜΠ, αναπληρούμενη από τον Βλάση Κουμούση, πολιτικό μηχανικό, καθηγητή στο ΕΜΠ
 • Ιορδάνης Δημακόπουλος , αρχιτέκτονας, επίτιμος Γεν. Δ/ντής του ΥΠΠΟΤ, αναπληρούμενος από την Μαρία Φουντούκου, αρχιτέκτονα, επίτιμη Δ/ντρια του ΥΠΠΟΤ
 • Γεώργιος Τζιρτζιλάκης, αρχιτέκτονας, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρούμενος από την Ιφιγένεια Ντ΄Αμίκο, επίτιμη Δ/ντρια του ΤΑΠΑ
 • Παναγιώτης Τουρνικιώτης, αρχιτέκτονας, καθηγητής στο ΕΜΠ, αναπληρούμενος από τον Εμμανουήλ Μαρμαρά, αρχιτέκτονα, καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Όλγα Μεντζαφού -Πολύζου, ιστορικός τέχνης, Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης, αναπληρούμενη από την Ειρήνη Οράτη, ιστορικό τέχνης
 • Γεώργιος Γκανασούλης, Προϊστάμενος στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναπληρούμενος από την Αναστασία Ρέλλια, αρχιτέκτονα μηχανικό, η οποία υπηρετεί στην ίδια διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ
 • Πολυτίμη Καραμπίνη-Σαββίδου, αρχιτέκτονας- μηχανικός , ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναπληρούμενη από την Ελένη – Μαρία Κατσίκα, αρχιτέκτονα-μηχανικό μέλος του ΤΕΕ

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.

 

 

Υγειονομικές Περιφέρειες

 Οι διοικήσεις των Υπηρεσιών Υγείας (ΥΠΕ)

 

Από την κυβέρνηση ανακοινώθηκαν  οι νέες διοικήσεις των υπηρεσιών υγείας που αποτελούνται από εκπροσώπους και των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Οι διοικητές των ΥΠΕ, είναι:

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΛΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΘΡΑΣYΒΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΠΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΛΜΠΑΝΗ ΛΕΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 7η ΚΡΗΤΗΣ: ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 7η ΚΡΗΤΗΣ: ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΚΕΠΥ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης – ΔΗΜΗΤΡΑ

Το νέο Δ.Σ.  του Οργανισμού Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΟΓΕΕΚΑ) – ΔΗΜΗΤΡΑ
   

Η νέα διοίκηση του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι :

Πρόεδρος: Μπούρα Αγγελική του Δημητρίου, πτυχιούχος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές.

Διευθύνων Σύμβουλος: Σαμίτας Αριστείδης του Γεωργίου, πτυχιούχος τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό.

ΜΕΛΗ

1. Καραμουσαντάς Δημήτριος, πτυχιούχος Γεωργικής Μηχανολογίας με αναπληρωτή τον Χατζηθεοδωρίδη Φώτη, απόφοιτο Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Σπυρόπουλος Ιωάννης, πτυχιούχος Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Αδαμόπουλο Γεώργιο, πτυχιούχο Οργάνωσης κα Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ Θεσ/νίκης.

3. Γιαννόπουλος Βασίλειος, Αγρότης με αναπληρωτή τον Κόλλια Βασίλειο, Αγρότη.

4. Γλυκός Σταύρος, υπάλληλος ΥΠΑΑΤ, με αναπληρωτή τον Χατζάρας Ιωάννης , υπάλληλο ΥΠΑΑΤ.

5. Κλεάνθης Ισραηλίδης, εκπρόσωπος του ΕΘΙΑΓΕ, με αναπληρωτή τη Δημαρέλλη – Μάλλη Ζωή.

6. Δημάκης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αναπληρωτή τον Τσατήρη Βασίλειο.

7. Περάκη Βασιλική, σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με αναπληρωτή τον Μπαμπίλη Δημήτριο μόνιμο Πάρεδρο του ίδιου Ινστιτούτου.

8. Λίτσος Φώτης, εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρωτή τον Γκοτσίνα Νίκο.

9. Πίττας Γεώργιος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, με αναπληρωτή τον Ρεπάνη Μανώλη.

 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Το  νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης είναι:

 

Πρόεδρος: Νικόλαος Βαφειάδης, Φοροτεχνικός, Αντιδήμαρχος Αθηναίων

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Σκοτινιώτης, Δικηγόρος, τέως Νομάρχης Μαγνησίας

Διευθύνων Σύμβουλος: Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομολόγος

Γραμματέας: Ζαφειρούλα (Ζέφη) Δημαδάμα, Περιφερειολόγος

Μέλη Δ.Σ.
Αναστάσιος Αλιφέρης, Δήμαρχος Τήλου
Θεόδωρος Γεωργάκης, Δικηγόρος, τέως Δήμαρχος Ηλιούπολης Ν. Αττικής
Ιωάννης Γκογκοζώτος, Δικηγόρος
Γεώργιος Ιωακειμίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής
Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης, Πολιτικός Επιστήμων
Γεώργιος Ούστογλου, Απόφοιτος Ναυτικής Ακαδημίας, Δήμαρχος Φερών Έβρου
Νικόλαος Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός, Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου Ν. Αττικής

 

 

Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

 

Το Δ.Σ. του Συμβουλίου Οικονομικών εμπειρογνωμόνων αποτελείται:

 

Πρόεδρος:

Ζανιάς Γιώργος (Έχει παραιτηθεί)

Kαθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διετέλεσε για χρόνια Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου (1996-1998, 2004-2008). Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Υπήρξε διεθνής εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών. Έχει θητεύσει ως Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ (1998-2001) και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2001-2004). Έχει σπουδάσει επίσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και το Πανεπιστήμιο του Reading (Μεγάλη Βρετανία). Έχει διδάξει, ως Μέλος ΔΕΠ, στα Πανεπιστήμια: Οξφόρδης, Κρήτης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκτεταμένο ερευνητικό έργο, δημοσιευμένο σε διεθνή οικονομικά περιοδικά.  

Μέλη:

Μούτος Θωμάς

Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ερευνητικός Συνεργάτης του CESifo (University of Munich and IFO Institute). Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Διδακτορικού Διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο McMaster. Έχει επίσης διδάξει και έχει δώσει σειρές διαλέξεων στα Πανεπιστήμια Dresden University of Technology, Glasgow, Mainz, Munich, και Stirling. Η έρευνά του εστιάζεται σε  θέματα Διεθνούς Οικονομικής, Μακροοικονομικής και Αγοράς Εργασίας. Οι μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και από σημαντικούς διεθνείς εκδοτικούς οίκους.

Τσακλόγλου Πάνος

Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος, Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn). Έχει Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και M.A. in Economics και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Είναι πρώην μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (2002-04), του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005) και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-02). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Warwick, Bristol, Charles (Prague) και στο London School of Economics. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράμματα και δίκτυα και είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής των περιοδικών Review of Income and Wealth και Journal of Economic Inequality. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα Οικονομικής Ανισότητας, Φτώχειας, Κοινωνικού Αποκλεισμού, Οικονομικών Αποδόσεων της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής (κυρίως Αναδιανεμητικού Ρόλου του Κράτους).

Τζαβαλής Ηλίας

Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London Business School), όπου απέκτησε το Διδακτορικό του δίπλωμα. Το ίδιο έτος έγινε λέκτορας και στη συνέχεια αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Exeter της Μεγάλης Βρετανίας. Το έτος 1999 έγινε καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary), όπου και διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος για τρία περίπου χρόνια. Το 2005 επέστρεψε στην Ελλάδα ως καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διατελεί και επιστημονικός διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική για στελέχη επιχειρήσεων.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά, έχει εκδώσει συλλεκτικούς τόμους επιστημονικών άρθρων και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών επιστημονικών Συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ερευνητικό του έργο αφορά κυρίως θέματα Αποτίμησης του Κινδύνου των Περιουσιακών Στοιχείων, τη Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας των Κεφαλαιαγορών, καθώς και Μακροοικονομικών Υποδειγμάτων Επιχειρηματικών Κύκλων. Επίσης, ο Ηλίας Τζαβαλής έχει συμβουλεύσει διεθνείς και εγχώριους Οργανισμούς και επιχειρήσεις πάνω σε θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, Άριστης Νομισματικής Πολιτικής και Πρόβλεψης Οικονομικών Μεγεθών.

Ζερβογιάννη Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει μακροοικονομικά και οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Warwick της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Hull (Μεγάλη Βρετανία). Είναι ερευνητικός Εταίρος στο Κέντρο Οικονομικής Ανάλυσης του Πανεπιστημίου της Bologna. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή οικονομικά περιοδικά.

Χορταρέας Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2007. Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Connecticut (1999) και υπήρξε στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας (1999-2004) και κατόπιν Αν. Καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Essex. Επίσης υπήρξε PD Fellow στο Πανεπιστήμιο Harvard και επισκέπτης ερευνητής σε διάφορα πανεπιστήμια (π.χ., Πανεπιστήμιο Columbia) και οργανισμούς όπως η Federal Reserve Bank of New York και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Είναι ερευνητικός εταίρος του Centre for Economic and Public Policy του Πανεπιστημίου Cambridge, του Essex Finance Centre του Πανεπιστήμιου του Essex,  και του Euro Area Business Cycle Network. Είναι επίσης μέλος της ΔΕ του Money Macro and Finance Research Group Committee της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κατσίμη Μαργαρίτα

Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ερευνητικός Συνεργάτης του CESifo, Center for Economic Studies and IFO Institute for Economic Research. Έχει Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πτυχίο Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Έχει εργαστεί ως Λέκτορας στα Οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών στο University of Essex (1995). Από το 1996 έως το 2000 ήταν μέλος της Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Έχει διατελέσει Αναπληρωματικό Μέλος της Economic and Financial Committee της Ε.Ε. (1997-2000), Μέλος της Economic Policy Committee της Ε.Ε. (1996) και Μέλος της Ομάδας Εργασίας 1 του ΟΟΣΑ σε Μακροοικονομικές και Διαρθρωτικές Πολιτικές (1996-1997).

Η έρευνα της εστιάζει σε ζητήματα Μακροοικονομίας, Πολιτικής Οικονομίας, Οικονομικών της Αγοράς Εργασίας, Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Δημόσιων Οικονομικών. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή οικονομικά περιοδικά.

 

Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά

H νέα διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Πειραιά, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πάτρας Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Αναστασίου Ανδρονίκη

Γραμματέας: Σουλούκου Ευαγγελία

Ταμίας: Καραλέξη Αικατερίνη

Έφορος: Παπαδέας Σταύρος

Μέλος: Δάλμας Ιωάννης

Μέλος: Σπυράκης Γρηγόριος

 

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

 

Η σύνθεση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβούλιου


Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, η σύνθεση του νέου Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) είναι η ακόλουθη:

 •     α. Αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος Αρχηγός ΓΕΣ, ως Πρόεδρος
 •     β. Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπαδάκης, Διοικητής 1ης Στρατιάς
 •     γ. Αντιστράτηγος Δημήτριος Λυμπέρης Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Β΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ
 •     δ. Αντιστράτηγος Σαμπάτης Ξιφαράς, Υπαρχηγός Επιτελείου ΓΕΕΘΑ
 •     ε. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Θεοφανίδης, Διοικητής ΑΣΔΥΣ
 •     στ. Αντιστράτηγος Δημήτριος Αγγελούδης , Διοικητής Δ΄ΣΣ
 •     ζ. Αντιστράτηγος Γεώργιος Νακόπουλος, Διοικητής Γ΄ΣΣ/NDC-GR.
 •     η. Αντιστράτηγος Ιωάννης Ζάρας, Διοικητής ΑΣΔΕΝ
 •     θ. Αντιστράτηγος Θεόκλητος Ρουσάκης, Διοικητής Β΄ΣΣ
 •     ι. Αντιστράτηγος Παναγιώτης Τσολακίδης, A΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ
 •     ια. Αντιστράτηγος Ιωάννης Μπασδάνης, Διοικητής A’ ΣΣ.