Υπ. Υγείας

Το 2012, η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012 ίδρυσε το υπουργείο Υγείας, μεταφέροντας τις προνοιακές αρμοδιότητες από το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Περισσότερα…

Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Το 2012 με την 85/2012 απόφαση του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του πολιτισμού και του αθλητισμού από το υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού στο υπουργείο Παιδείας. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Περισσότερα…

Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012, ίδρυσε το υπουργείο Ναυτιλίας που συγκροτήθηκε από υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με το Π.Δ. 94/17.07.2012 μετονομάστηκε σε υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Περισσότερα…

Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012 μετέφερε τις προνοιακές αρμοδιότητες από το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάζοντας το τελευταίο σε υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Περισσότερα…

Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012 από μετονομασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από υπηρεσίες που αποσπάστηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών (Γενικές Γραμματείες Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας) και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Λιμενικό Σώμα).

Περισσότερα…

Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Το υπουργείο συγκροτήθηκε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, που μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, εκτός από τις υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου.

Περισσότερα…

Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το 2011 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με το Π.Δ. 65/27.06.2011 προχώρησε στο διαχωρισμό τον αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα συγκρότησε τη γενική γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε αυτοτελές υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο υπήγαγε τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.

Περισσότερα…

Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (Π.Δ. 65/27.06.2011). Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος είχαν ήδη μεταφερθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονταν κυρίως οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) (πρώην Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), οι κρατικές ενισχύσεις, οι κρατικές προμήθειες, οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), οι πολιτικές για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον ανταγωνισμό, η ναυτιλία, η νησιωτική πολιτική και η αλιεία.

Περισσότερα…

Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] θέλοντας να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας και στην ανταγωνιστικότητα μετονόμασε το 2009 το υπουργείο Ανάπτυξης σε υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, μεταφέροντας τον τομέα της ανταγωνιστικότητας στο νέο υπουργείο από το υπουργείο Οικονομίας. Το υπουργείο παρά τις φιλόδοξες προοπτικές του δεν μακροημέρευσε.

Περισσότερα…

Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας

Το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με τη μεταφορά των περί ναυτιλίας αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περί αλιείας αρμοδιότητες. Το υπουργείο διατηρήθηκε για περίπου οκτώ μήνες μόνο και καταργήθηκε με τις αρμοδιότητές του να μεταφέρονται στα οικεία υπουργεία.

Περισσότερα…