Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Wikis > Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο Παναγιώτης Αριστείδης Θωμόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος διορίστηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου, μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εισήγηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς  τον υπουργό Οικονομικών και απόφαση του κ. Παπακωνσταντίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, οι οποίοι είναι εκτελεστικά μέλη και τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

– Πρόεδρος: Παναγιώτης Αριστείδης Θωμόπουλος. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον ΟΟΣΑ. Είναι σήμερα μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας.

– Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Κύρκος, με μεταπτυχιακές σπουδές στο MIT. Από το 2008 μέχρι σήμερα εργάζεται ως ανώτατο στέλεχος της Ernst & Young, με αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

– Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Γάγαλης. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Rochester και τα τελευταία δεκαεννέα χρόνια εργάζεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης, έχει εργαστεί στη Διεύθυνση μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος.

– Μέλος: Ηλίας Τζαβαλής. Από το 2005 είναι καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στην Χρηματοοικονομική και την Οικονομετρία, με σημαντική ακαδημαϊκή καριέρα και στο εξωτερικό.

– Μέλος: Peppy Iplixian, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Northumbria στην Αγγλία και μεγάλη εργασιακή εμπειρία ως στέλεχος σε τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις θέσεις των υπόλοιπων δύο μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. μετέχουν εκ της θέσης τους ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών, Ηλίας Πλασκοβίτης, και ο Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Νίκος Τσαβέας.