Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων – Απαλλοτριώσεων

Wikis > Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων - Απαλλοτριώσεων

Δ.Σ. του  Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΙΘΡΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού, κ. Κώστας Τζαβάρας υπέγραψε την απόφαση αντικατάστασης του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με τριετή θητεία.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο κ. Δημήτρης Δεληπέτρος, Νομικός, τ. Στέλεχος της Τραπέζης της Ελλάδας.

Ως μέλη του νέου Δ.Σ ορίζονται οι:

1) Παναγιώτης Θανασούλας, Οικονομολόγος
2) Νικόλας Μίνως, Συντηρητής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ
3) Ιωάννης Τσακοπιάκος, Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ
4) Έλενα Κουντούρη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ
5) Κωνσταντίνος Φρυσίρας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ
6) Απόστολος Ακρίβος, Συντηρητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Γ’ Ε.Π.Κ.Α της Γενικής Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ