Τσιαντής Δημήτριος

Wikis > Τσιαντής Δημήτριος

Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Δημήτριος Τσιαντής, βιογραφικό

Ο Δημήτριος Τσιαντής, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στο Μορφοβούνι πριν 47 χρόνια.
  Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας, ενώ σπούδασε και στο οικονομικό τμήμα της Νομικής Αθήνας.
  Είναι Δήμαρχος του νεοσύστατου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
  Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Μορφοβουνίου (1995-98) και αιρετός πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής των δεκατεσσάρων χωριών της Λίμνης Πλαστήρα για δύο συνεχείς θητείες.
  Ήταν Δήμαρχος (τρείς θητείες) του Δήμου Πλαστήρα εκ της συστάσεως του το 1999 έως και το 2010.
  Ήταν πρόεδρος του Κέντρου Ιστορικών Μελετών και Ερευνών «Ν. Πλαστήρας» το 1995-98 και πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου «Αντώνης Σαμαράκης».
  Ήταν επίσης εκλεγμένο μέλος για τρεις θητείες (1999-2010) του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Καρδίτσας.
Το 2003 εκλέχθηκε 3ος πανελλαδικά μέλος του Δ. Σ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
  Το 2007 ξαναεκλέχτηκε 2ος πανελλαδικά μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
  Το 2011 εκλέχτηκε 5ος πανελλαδικά μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 Διετέλεσε:

-Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (2007-2010).

-Mέλος της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας (2005-2008).
-Μέλος του COPPEM (Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών).
-Αναπληρωματικό μέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) του Υπουργείου Παιδείας.
-Μέλος του Δ.Σ της Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε. (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας).
-Μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια(Κ. Α.Β.) στη χώρα της Γεωργίας.
-Πρόεδρος, με ομόφωνη υπερπαραταξιακή απόφαση, της Επιτροπής Αθλητισμού της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. την κρίσιμη περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων (2003-2006).
-Μέλος της επιτροπής Ολυμπιακής εκεχειρίας και αναπληρωματικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (2003-2006).
  Συμμετείχε σε δεκάδες συνέδρια, εκδηλώσεις και αποστολές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για θέματα Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα Αθλητισμού, Παιδείας και Οικονομικών της Αυτοδιοίκησης είτε ως εισηγητής είτε ως παρατηρητής.
  Ο Δημήτρης Τσιαντής είναι μόνιμος κάτοικος Μορφοβουνίου Καρδίτσας.