Χιώνης Θοδωρής

Wikis > Χιώνης Θοδωρής

Χιόνης, Γραμματέας της ΚΝΕ, βιογραφικό

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΝΕ

Ο Θοδωρής Χιώνης είναι ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Eκλέχθηκε ομόφωνα κατά την 10η Σύνοδο του Συμβουλίου της ΚΝΕ, τον Ιανουάριο του 2011.

Ο Θοδωρής Χιώνης είναι 30 ετών, μαρμαροτεχνίτης, μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη και οργανώθηκε στην ΚΝΕ τo 1993. Είναι μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου από το 9ο Συνέδριο της ΚΝΕ και είναι μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ.