Υφ. Αγορανομίας

Wikis > Υφ. Αγορανομίας

Το υφυπουργείο Αγορανομίας λειτούργησε ως αυτοτελές υφυπουργείο για λίγες μέρες στην πρώτη κατοχική “quisling” κυβέρνηση υπό τον Γ. Τσολάκογλου. Στις επίσημες κυβερνήσεις που προηγήθηκαν και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος του Ι. Μεταξά τις αρμοδιότητες του υφυπουργείου Αγορανομίας ασκούσε υφυπουργός στο υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερα…