Υφ. Εθνικών Μειονοτήτων

Wikis > Υφ. Εθνικών Μειονοτήτων

Το υφυπουργείο Εθνικών Μειονοτήτων λειτούργησε στη δεύτερη παράλληλη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.) κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Στις επίσημες κυβερνήσεις παρόμοιες αρμοδιότητες ανατίθενται στο υπουργείο Εξωτερικών.

Περισσσότερα…