Υπ. Αεροπορίας

Wikis > Υπ. Αεροπορίας

Η ανάπτυξη του αεροπλάνου στον στρατιωτικό και τον συγκοινωνιακό τομέα έκανε αναγκαία την ύπαρξη ιδιαίτερου υπουργείου. Έτσι, το 1929, η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με το Νόμο 4451/1929 «Περί συστάσεως Υπουργείου Αεροπορίας» ίδρυσε το υπουργείο Αεροπορίας, στο οποίο περιέρχονταν.

Περισσότερα…