Υπ. Αιγαίου

Wikis > Υπ. Αιγαίου

Το 1985 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με τον Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) ίδρυσε το υπουργείο Αιγαίου. Στην εισηγητική έκθεση αναφερόταν: «Για την αποτελεσματικότερη άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, ιδρύεται αυτοτελές υπουργείο Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό τίθεται υπό την άμεση φροντίδα της Κυβέρνησης ο εθνικός αυτός χώρος με την ιδιαίτερη σημασία του και τα ιδιαίτερα, λόγω του νησιωτικού του χαρακτήρα, προβλήματα. Το υπουργείο Αιγαίου θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα της περιοχής».

Περισσότερα…