Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Wikis > Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (Π.Δ. 65/27.06.2011). Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος είχαν ήδη μεταφερθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονταν κυρίως οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) (πρώην Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), οι κρατικές ενισχύσεις, οι κρατικές προμήθειες, οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), οι πολιτικές για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον ανταγωνισμό, η ναυτιλία, η νησιωτική πολιτική και η αλιεία.

Περισσότερα…