Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Wikis > Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Το υπουργείο συγκροτήθηκε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, που μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, εκτός από τις υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου.

Περισσότερα…