Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Revision for “Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων” created on 24 Ιανουαρίου, 2014 @ 11:53:11

Τίτλος
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Περιεχόμενο
Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &amp; Δικτύων. Το υπουργείο συγκροτήθηκε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών &amp; Δικτύων, του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας &amp; Τεχνολογίας, που μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης &amp; Θρησκευμάτων, εκτός από τις υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας &amp; Αιγαίου. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-anapt-antag-yp-met-diktyon/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
24 Ιανουαρίου, 2014 @ 11:53:11 iservices