Υπ. Ανάπτυξης

Wikis > Υπ. Ανάπτυξης

Το 1996, δέκα μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Κων. Σημίτη κατάργησε τα υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού και ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Το ιδρυτικό Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (01.02.1996) ήταν ολιγόλογο και ανέφερε ότι: «το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευομένων Υπουργείων και των υπαγομένων σ’ αυτά Γενικών Γραμματειών».

Περισσότερα…