Υπ. Ανάπτυξης

Revision for “Υπ. Ανάπτυξης” created on 24 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:32:54

Τίτλος
Υπ. Ανάπτυξης
Περιεχόμενο
Το 1996, δέκα μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Κων. Σημίτη κατάργησε τα υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας &amp; Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού και ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Το ιδρυτικό Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (01.02.1996) ήταν ολιγόλογο και ανέφερε ότι: «το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευομένων Υπουργείων και των υπαγομένων σ’ αυτά Γενικών Γραμματειών». <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-anaptyksis/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
24 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:32:54 iservices