Υπ. Ανασυγκροτήσεως

Wikis > Υπ. Ανασυγκροτήσεως

Κατά τη γερμανική κατοχή, τον Ιούνιο 1944, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο Κάιρο ίδρυσε το υπουργείο Ανασυγκροτήσεως. Ο ιδρυτικός του Α.Ν. 3267/1944 «Περί συστάσεως Υπουργείου Ανασυγκροτήσεως» (ΦΕΚ Α’ 20/07.06.1944) όριζε: «Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου τούτου υπάγονται όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις την ανοικοδόμησιν των συνεπεία του πολέμου ερειπωθεισών πόλεων και χωρίων, την ανασυμπλήρωσιν και επιδιόρθωσιν των συνεπεία του πολέμου καταστραφέντων δημοσίων έργων και την εν γένει αποκατάστασιν των συνεπεία του πολέμου απωλεσθέντων αγαθών του ελληνικού λαού».

Περσσότερα…