Υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου

Wikis > Υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου

Για πρώτη φορά διορίζεται υπουργός χωρίς συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο το 1918, όταν η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με το Νόμο 1116/1918 «Περί διορισμού Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ 4/03.01. 1918) επέβαλε το θεσμό. Μέχρι τότε, ειδικά μετά 1843 αλλά και αργότερα, ο τίτλος είχε δοθεί σε πρωθυπουργούς που δεν είχαν και κάποιο υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Ακόμη, μετά το 1949, κάποιοι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, που δεν κατείχαν και συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, είχαν και τον τίτλο του υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου για να έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν, αν χρειαζόταν. Ο τελευταίος αντιπρόεδρος που είχε αυτό τον τίτλο ήταν ο Κων. Παπακωνσταντίνου (28.11.1977 – 09.05.1980).

Περισσότερα…