Υπ. Ανοικοδομήσεως

Wikis > Υπ. Ανοικοδομήσεως

Στα τέλη του 1945, η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη θέσπισε τον Α.Ν. 768/1945 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου υπό τον τίτλον Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως» (ΦΕΚ 317/27.12.1945). Παρά τη σύσταση του υπουργείου Συντονισμού θεωρήθηκε ότι υπήρχε ανάγκη δημιουργίας χωριστού «παρά τω Υπουργείω Δημοσίων Έργων Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως» για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Περισσότερα…