Υπ. Απασχολήσεως

Wikis > Υπ. Απασχολήσεως

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμ-βουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) επανίδρυσε το υπουργείο Εργασίας ως υπουργείο Απασχολήσεως. Με την ονομασία αυτή το υπουργείο λειτούργησε για περίπου τέσσερα χρόνια. Το 1977 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03. 08.1976) μετονόμασε πάλι το υπουργείο σε υπουργείο Εργασίας.

Περισσότερα…