Υπ. Δικαιοσύνης

Wikis > Υπ. Δικαιοσύνης

Ένα από τα πρώτα υπουργεία του ελληνικού κράτους ήταν και εκείνο της Δικαιοσύνης. Το ιδρυτικό Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί Δικαιοσύνης Γραμματείας της Επικρατείας». Το υπουργείο Δικαιοσύνης διατήρησε την αρχική του ονομασία μέχρι το 2009, οπότε και μετονομάστηκε.

Περισσότερα…