Υπ. Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Wikis > Υπ. Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Το 1862, μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ, η κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη επιχείρησε το θεσμικό διαχωρισμό του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Με το Διάταγμα 4/11.10.1862 (ΦΕΚ 1/15.10.1862) ίδρυσε το υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Μετά από τέσσερις περίπου μήνες το υπουργείο καταργήθηκε και ξαναενώθηκε με εκείνο των Εκκλησιαστικών.

Περισσότερα…