Υπ. Δημοσίου Θησαυρού

Wikis > Υπ. Δημοσίου Θησαυρού

Η κυβέρνηση Νικ. Στράτου, την τελευταία ημέρα της ζωής της, δημοσίευσε το Νόμο 2761/1922 «Περί συστάσεως Υπουργείου του Θησαυρού» (ΦΕΚ 28/08.05.1922). Για τη δημιουργία του υπουργείου Δημοσίου Θησαυρού επόμενη κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη, εφαρμόζοντας το νόμο, απέσπασε από το υπουργείο Οικονομικών τις Διευθύνσεις Γενικού Λογιστηρίου και Δικαστικού, την Επιθεώρηση, τη Γενική Αποθήκη Υλικού Δημόσιας Υπηρεσίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Περισσότερα…