Υπ. Δημοσίας Τάξεως

Wikis > Υπ. Δημοσίας Τάξεως

Το 1945 η κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου ίδρυσε το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, είκοσι χρόνια μετά την κατάργηση του υπουργείου Εννόμου Τάξεως. Ο ιδρυτικός Α.Ν. 638/1945 «Περί συστάσεως Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 265/01.11.1945) αποτελείτο από είκοσι λέξεις: «Συνιστάται Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως, οι αρμοδιότητες του οποίου θέλουσι καθορισθή δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δημοσίας Τάξεως και Εσωτερικών».

Περισσότερα…