Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Wikis > Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το 2011 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με το Π.Δ. 65/27.06.2011 προχώρησε στο διαχωρισμό τον αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα συγκρότησε τη γενική γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε αυτοτελές υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο υπήγαγε τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.

Περισσότερα…