Υπ. Εφοδιασμού και Διανομών

Wikis > Υπ. Εφοδιασμού και Διανομών

Το 1948, στη διάρκεια του εμφύλιου πόλεμου, με την εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ οι Αμερικανοί απαίτησαν νέο νομοθέτημα για τη διανομή της βοήθειας. Έτσι, η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη θέσπισε το Ν.Δ. 666/1948 «Περί συστάσεως Υπουργείου Εφοδιασμού και Διανομών» (ΦΕΚ 119/07.05.1948) με το οποίο, ουσιαστικά, μετονόμασε το υπουργείο Εφοδιασμού σε υπουργείο Εφοδιασμού & Διανομών.

Περισσότερα…