Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Wikis > Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Διάταγμα «Περί μετονομασίας του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 140/29.04.1926) ίδρυσε το υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας.

Περισσότερα…