Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Revision for “Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως” created on 22 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:06:28

Τίτλος
Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Περιεχόμενο
Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Διάταγμα «Περί μετονομασίας του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 140/29.04.1926) ίδρυσε το υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-ekkl-dimo-ekp/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
22 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:06:28 iservices