Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Wikis > Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Από το 1833 με το Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας» τα θρησκευτικά θέματα και τα θέματα εκπαίδευσης παρουσιάζονταν συνδεδεμένα. Παρ’ όλα αυτά στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υπουργείου (Γραμματείας Επικρατείας) παρουσιάζονταν χωριστά.

Περισσότερα…