Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Revision for “Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:14:26

Τίτλος
Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Περιεχόμενο
Από το 1833 με το Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας» τα θρησκευτικά θέματα και τα θέματα εκπαίδευσης παρουσιάζονταν συνδεδεμένα. Παρ’ όλα αυτά στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υπουργείου (Γραμματείας Επικρατείας) παρουσιάζονταν χωριστά. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-ekkl-ekp/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:14:26 iservices
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:11:43 [Αυτόματη αποθήκευση] iservices
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 11:56:47 iservices