Υπ. Εκκλησιαστικών

Wikis > Υπ. Εκκλησιαστικών

Με το Διάταγμα 4/11.10.1862 (ΦΕΚ 1/15.10.1862) η κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη ίδρυσε το υπουργείο Εκκλησιαστικών μετά τον διαχωρισμό του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Μετά από τέσσερις περίπου μήνες το υπουργείο καταργήθηκε και ξαναενώθηκε με εκείνο της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Περισσότερα…