Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Wikis > Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Το 1936 το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά ίδρυσε το υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην ουσία μετονόμασε το υφυπουργείο Ναυτικών σε υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Α.Ν. 1/1936 «Περί μετονομασίας του Υφυπουργείου Ναυτικών εις Υφυπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 328/05.08.1936) ανέφερε: «Το παρά τω Υπουργείω των Ναυτικών ήδη υφιστάμενον Υφυπουργείον μετονομάζεται εις Υφυπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας». Έτσι, το ελληνικό εφοπλιστικό κίνημα αποκτούσε και πολιτική στέγη.

Περισσότερα…