Υπ. Εμπορίου

Wikis > Υπ. Εμπορίου

Με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου ίδρυσε το υπουργείο Εμπορίου. Αναφορά σε θέματα Εμπορίου γινόταν και στα περί υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας και αργότερα στα περί υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως είχε μετονομαστεί το προηγούμενο υπουργείο.

Περισσότερα…