Υπ. Επικρατείας

Wikis > Υπ. Επικρατείας

Ο όρος υπουργός Επικρατείας εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1990 στην κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη και από τότε υπουργοί Επικρατείας υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Ο υπουργός Επικρατείας αντικατέστησε στην ουσία τον υπουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου με το Νόμο 1943/1991. Οι αρμοδιότητες των υπουργών Επικρατείας καθορίζονται με αποφάσεις των Πρωθυπουργών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περισσότερα…