Υπ. Επισιτισμού & Αυτάρκειας

Wikis > Υπ. Επισιτισμού & Αυτάρκειας

Η κυβέρνηση Σπ. Λάμπρου με το Ν.Δ. της 11ης Φεβρουαρίου 1917 ίδρυσε το υπουργείο Επισιτισμού & Αυτάρκειας. Μετά επτά περίπου χρόνια το υπουργείο καταργήθηκε από την de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά με το Ν.Δ. της 11ης/13ης Ιουνίου 1923 που μπήκε σε ισχύ με το Β.Δ. της 22ας Ιουνίου/7ης Ιουλίου 1923.

Περισσότερα…