Υπ. Επισιτισμού & Αυτάρκειας

Revision for “Υπ. Επισιτισμού & Αυτάρκειας” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:55:15

Τίτλος
Υπ. Επισιτισμού & Αυτάρκειας
Περιεχόμενο
Η κυβέρνηση Σπ. Λάμπρου με το Ν.Δ. της 11ης Φεβρουαρίου 1917 ίδρυσε το υπουργείο Επισιτισμού &amp; Αυτάρκειας. Μετά επτά περίπου χρόνια το υπουργείο καταργήθηκε από την de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά με το Ν.Δ. της 11ης/13ης Ιουνίου 1923 που μπήκε σε ισχύ με το Β.Δ. της 22ας Ιουνίου/7ης Ιουλίου 1923. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-episitismou-autarkeias/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:55:15 iservices