Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας

Wikis > Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας

Το 1982, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) ίδρυσε το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985 οπότε ενώθηκε με το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και δημιουργήθηκε το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.

Περισσότερα…