Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας

Revision for “Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας” created on 24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:11:30

Τίτλος
Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας
Περιεχόμενο
Το 1982, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) ίδρυσε το υπουργείο Έρευνας &amp; Τεχνολογίας. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985 οπότε ενώθηκε με το υπουργείο Ενέργειας &amp; Φυσικών Πόρων και δημιουργήθηκε το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας &amp; Τεχνολογίας. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-ereunas-texnologias/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:11:30 iservices