Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Wikis > Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012 μετέφερε τις προνοιακές αρμοδιότητες από το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάζοντας το τελευταίο σε υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Περισσότερα…