Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Wikis > Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το 1995 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου μετέφερε τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο υπουργείο Εργασίας και με το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/14.09.1995). Το Π.Δ. όριζε ότι:
«… η υπαγόμενη στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας και αποτελεί εφεξής Γενική Γραμματεία που υπάγεται στο Υπουργείο αυτό».

Περισσότερα…