Υπ. Εργασίας

Wikis > Υπ. Εργασίας

Τον Οκτώβριο 1935 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Κονδύλη θέσπισε τον Α.Ν. «Περί συστάσεως Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 465/14.10.1935). Ο Νόμος αυτός είχε ένα άρθρο με τρεις μόνο λέξεις: «Συνιστάται Υπουργείον Εργασίας».

Περισσότερα…