Υπ. Εργασίας

Revision for “Υπ. Εργασίας” created on 22 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:06:44 [Αυτόματη αποθήκευση]

Τίτλος
Υπ. Εργασίας
Περιεχόμενο
Τον Οκτώβριο 1935 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Κονδύλη θέσπισε τον Α.Ν. «Περί συστάσεως Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 465/14.10.1935). Ο Νόμος αυτός είχε ένα άρθρο με τρεις μόνο λέξεις: «Συνιστάται Υπουργείον Εργασίας». <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-ergasias/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
22 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:06:44 [Αυτόματη αποθήκευση] iservices
22 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:06:35 iservices