Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Wikis > Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο 1995 με την προσθήκη στις αρμοδιότητες του τότε υπουργείου Εσωτερικών των αρμοδιοτήτων για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ισότητα των Φύλων, που μεταφέρθηκαν από το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, που καταργήθηκε. Όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/14.09.1995) τα δύο υπουργεία συγχωνεύονται σε ένα υπερ-υπουργείο, που κατατάχθηκε πρώτο στη σειρά των υπουργείων.

Περισσότερα…