Υπ. Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης

Wikis > Υπ. Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης

Το καλοκαίρι του 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) συγχώνευσε το υπουργείο Εσωτερικών με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης σ’ ένα υπουργείο, εκείνο των Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης. Η κίνηση αυτή εντάχθηκε στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, που είχε αρχίσει με την ενοποίηση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων. Έτσι, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης γινόταν Γενική Γραμματεία του νέου υπουργείου.

Περισσότερα…