Υπ. Εσωτερικών

Wikis > Υπ. Εσωτερικών

Ένα από τα πρώτα επτά υπουργεία (Γραμματείες της Επικρατείας) που ιδρύθηκαν από τον βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ το 1833 ήταν και εκείνο των Εσωτερικών. Το ιδρυτικό Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Εσωτερικών Γραμματείας» (ΦΕΚ 14/13.04.1833), που έδινε στο Υπουργείο πλήθος αρμοδιοτήτων.

Περισσότερα…