Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Wikis > Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο τίτλος του υπουργείου ως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημοποιήθηκε το 1951 με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951), που θέσπισε η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου. Ο τίτλος, όμως είχε προϊστορία. Εμφανίστηκε πρώτη φορά, για λίγο, το 1863 στην προσωρινή κυβέρνηση Ζην.-Ζαφ. Βάλβη.

Περισσότερα…