Υπ. Εθνικής Προνοίας

Wikis > Υπ. Εθνικής Προνοίας

Η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μέταξα ίδρυσε το υπουργείο Εθνικής Προνοίας μετά από τον νέο διαχωρισμό του υπουργείου Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως στον οποίο είχε προχωρήσει. Το υπουργείο, ουσιαστικά, δραστηριοποιήθηκε στις παράλληλες κατοχικές “quisling” κυβερνήσεις και λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση της χώρας από τη γερμανική κατοχή.

Περισσότερα…