Υπ. Εθνικής Αμύνης

Wikis > Υπ. Εθνικής Αμύνης

Το 1950, η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου θεσπίζει τον Α.Ν. 1431/1950 «Περί συστάσεως υπουργείου Εθνικής Αμύνης» (ΦΕΚ 94/11.04.1950). Στο νόμο προβλεπόταν ότι «τα ήδη υφιστάμενα Υπουργεία Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, μετονομαζόμενα εις Υφυπουργεία, υπάγονται υπό το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης».

Περισσότερα…