Υπ. Εθνικής Οικονομίας

Wikis > Υπ. Εθνικής Οικονομίας

Το 1911, η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με το Νόμο 3798/1911 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΓΨΚΔ’ (υπ’ αριθ. 3724)» μετονόμασε το υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του. Ο πρώτος υπουργός Εθνικής Οικονομίας διορίστηκε την 31.05.1912.

Περισσότερα…