Υπ. Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων

Wikis > Υπ. Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων

Μετά την επιστροφή της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου ιδρύθηκε το υπουργείο Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων. Στο ιδρυτικό Διάταγμα «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων» (ΦΕΚ 112/ 14.06.1917): «Συνιστάται Υπουργείον Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων, τασσόμενον κατά σειράν μετά τα λοιπά και προ των Υπουργείων των Στρατιωτικών και των Ναυτικών».

Περισσότερα…