Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Wikis > Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Η κυβέρνηση Στέφ. Δραγούμη θέσπισε το 1910 το Νόμο ΓΨΚΔ’ (3724)/1910 «Περί συστάσεως Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 159/04.05.1910). Για τη δημιουργία του νέου υπουργείου, που ήταν το πρώτο που προστέθηκε σε κυβερνητική σύνθεση μετά τα επτά αρχικά υπουργεία, αποσπάστηκαν αρμοδιότητες από το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίου Εκπαιδεύσεως και το υπουργείο Οικονομικών.

Περισσότερα…